KinderTalentencoachpraktijk Potje veerkracht is gericht op het individuele kind tussen de 4 en 12 jaar dat vast dreigt te lopen of al vastgelopen is in het leerproces of andere problemen heeft in de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Tijdens het coachtraject staat het handelingsgericht leren op de voorgrond. Het kind leert niet alleen zijn talenten toe te passen in verschillende situaties, maar krijgt ook inzicht in de reden waarom leren zó belangrijk is. Dit verhoogt  de motivatie, draagt bij aan een positiever zelfbeeld en simuleert de ontwikkeling en het leren.

Naast coaching voor het individuele kind staat Potje Veerkracht ook klaar voor gezinnen en voor jullie als ouders.  Wanneer er bijvoorbeeld binnen het gezin veel onrust heerst, het niet botert tussen de kinderen onderling of als het moeilijk is om de dag (buiten de schooltijden om) een goede invulling te geven kan Potje Veerkracht hulpbieden.

Naast het aanbieden van structuur is het ontdekken van de talenten die er binnen het gezin aanwezig zijn belangrijk .We  zoeken activiteiten die passend zijn voor elk lid van het gezin.  Zijn de activiteiten of hobby’s ontdekt  dan kijken hoe deze bezigheden binnen het gezin kunnen worden ingedeeld.

Met het inzetten van de talenten die binnen het gezin aanwezig zijn komt er rust, respect, ruimte voor persoonlijke aandacht en een moment voor jezelf vanzelf tot stand.