Traject

Elementen van potje
veerkracht

Elk coachtraject heeft zijn vaste elementen: * een kennismakingsgesprek meestal telefonisch,
* observatie tijdens de ‘probleemsituatie’, * intakegesprek op locatie waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn.

Het coachtraject: Talentgesprek, werkwijze traject samenstellen, coachtraject ervaren, *tussenevaluatie (datum is afgesproken tijdens het intakegesprek), *coachtraject wordt vervolgd, *omdenken met ouders en eventuele verwanten,*eindevaluatie, * follow-up gesprek.

Presentaties worden persoonlijk afgesproken. Dat kan telefonisch of via het mailadres:
www.potjeveerkracht.nl

Margot Grobbe

Ik ben een positieve talentencoach die met een energievolle actieve houding naar de mensen en de wereld om me heen kijk. 

Pagina's

Geinteresseerd in een kennismaking?