Tarieven

Na het eerste contact via de telefoon of mail:

Opstap- gesprek (wanneer besloten wordt om door te gaan wordt dit gesprek berekend als coachmoment circa 1 uur):

Coachmoment voor zowel kind en/of ouder(s) per uur:

Tussen,- en eindevaluatie:

Coachmoment voor zowel kind en/of ouder(s) op locatie per uur:

Drie aaneengesloten coachmomenten op locatie, half uur per kind:

Telefonisch overleg per half uur op afspraak:

 

€ 00,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 35.00

€ 25,00

Deze bedragen zijn inclusief  verslaglegging en materialen.

Na het opstap-gesprek ontvangt u per mail een nota voor de tot de tussenevaluatie geplande coachmomenten. Deze nota moet voor het eerste coachmoment voldaan zijn.  

De na de tussenevaluatie  geplande coachmomenten worden direct na de tussenevaluatie in rekening gebracht en dienen voor aanvang van het eerst volgende coachmoment worden voldaan.

Zonder geldige reden wordt een afspraak niet afgezegd.

Natuurlijk kan het voorkomen dat een afspraak wordt vergeten. Dat overkomt ons uiteindelijk allemaal wel eens. Wanneer dit een keer gebeurt, bel dan zo snel mogelijk. Misschien kunnen we de tijden aanpassen of een andere afspraak maken. Dit wordt niet meer dan 2 keer geaccepteerd.

Wanneer  er zonder overleg of reactie de afspraak niet nagekomen wordt, wordt deze volledig in rekening gebracht.

 

Tijdens de kerstvakantie en een periode in de zomervakantie worden er geen coachmomenten gepand. Welke periode dat in de zomervakantie is, wordt vermeld op de site.

Door opleidingen of cursussen die ik volg, kan het zijn dat niet alle coachmomenten op één volgend geplant kunnen worden. Uiteraard wordt hier rekening mee gehouden met het plannen van de coachmomenten.

Helaas wordt het coachtraject niet vergoed door de zorgverzekering.