Pesten

Pestcultuur. Je zal er maar mee te maken krijgen!

Slachtoffers én daders zijn ook gewoon mensen.

Wanneer je kind met verhalen thuis komt dat er regelmatig gepest wordt op school, club of training, is dat belangrijke informatie. Vanaf  het moment dat je kind hierover praat is het gevoel van veiligheid al aan het verminderen.

Als je kind slachtoffer is van een pestcultuur is de kans aanwezig dat het, zelfs al op korte termijn problemen krijgt op school en met zijn algemene ontwikkeling: de ontwikkeling van de eigenwaarde wordt verstoord, je kind wordt bang, onzeker of juist hyperactief, je kind schaamt zich en voelt zich schuldig: “ Ik ben niet goed genoeg om erbij te horen. Het is mijn eigen schuld dat ik gepest wordt!”

Tijdens een coachtraject gaan we opzoek naar de persoonlijke talenten van jou kind. Die hebben ze allemaal! Deze talenten maakt je kind waardevol! Ze zijn al van jou kind het hoeft daar niets voor te doen! Wanneer we de talenten van jou kind ontdekt hebben gaat je kind zijn Potje Veerkracht ontwikkelen om zich uiteindelijk  ook zelf te zien als een gewaardeerd mens!

KinderTalentencoachpraktijk Potje veerkracht is er niet alleen voor slachtoffers. Maar ook voor de daders.

Wanneer je kind begint met pesten is dat vaak een signaal dat je kind niet goed in zijn vel zit. Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: de dader kan zelf gepest worden, door een groep gedwongen, problemen thuis, een schreeuw om hulp.

Het kan ook zijn dat je kind weinig of geen inlevingsvermogen (empathie) heeft wat leidt tot pesten. Ze kunnen zich niet voorstellen hoe het slachtoffer zich voelt in een pestsituatie. Hun cognitieve vaardigheden moeten hiervoor verder worden ontwikkeld. Wanneer we de talenten van je kind ontdekt hebben gaan we deze inzetten om de cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Jou kind gaat ontdekken hoe je met deze talenten vrienden kan maken, een ander kan helpen, respect gaat ontwikkelen en leert omgaan met de gevoelens van een ander.

Ook als jou kind een dader is (geweest) binnen een pestcultuur zal je kind respect ervaren bij KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht. Ook jou kind gaat zich positief ontwikkelen, wordt blij met wat hij doet en gaat zichzelf weer zien als een gewaardeerd mens!

Margot Grobbe

Ik ben een positieve talentencoach die met een energievolle actieve houding naar de mensen en de wereld om me heen kijk. 

Pagina's

Geinteresseerd in een kennismaking?