Hoe werk ik?

De kern is dat we samen op zoek gaan naar de talenten van je kind. We kijken niet naar talenten zoals we dat gewoon zijn te doen bij de goede voetballer of die pianospeler maar we gaan kijken naar de talenten die verstopt zitten in ons als persoon. We gaan opzoek naar die manier van leren en bewegen die past bij het innerlijk van ieder persoonlijk. Zo gaan we het leren en de persoonlijke ontwikkeling passend maken. Je kind leert (weer)dat het zich kan vermaken met dingen waar het blij van wordt. Op deze manier ervaart je kind dat het waardevol is om nieuwe uitdagingen aan te gaan.Je kind krijgt inzicht waarom school zo belangrijk is. Je kind ervaart dat wat het op school leert ook thuis kan toepassen als het aan het knutselen is.

Niet te geloven dat dat kan!

Natuurlijk gebeurd dat niet zomaar. Ik begin met een intake gesprek om in kaart te brengen wat er nou niet goed gaat maar vooral ook wat er wel goed gaat!  Daarna gaan we samen verder opzoek naar de talenten van je kind. Wanneer je kind zijn talenten goed heeft leren inzetten worden de blokkades die hij ondervindt kleiner gemaakt.

Voor het eerste contact maken we een afspraak op school of thuis. Dit hangt mede af waar het ‘probleem’ zich openbaart. Ik doe een observatie en hierna doen we de intake, het Opstapgesprek.

Door goed te luisteren, zo nu en dan wat vragen te stellen en door de ouders (begeleiders) en / of de leerkracht een QuickScan  in te laten vullen proberen we samen in een uur een zo goed mogelijk beeld te vormen van je kind en het probleem.

Natuurlijk is het verhaal van je kind ook belangrijk. Uiteindelijk moet je kind weer in zijn eigen kracht komen te staan. Wij zijn ‘slechts’ de helpers!Tijdens het Opstapgesprek stellen we een hulpvraag op. Je kind mag ook zijn hulpvraag uitspreken als hij dat wil. De hulpvragen vormen de rode draad tijdens het gehele traject. Hebben we na dit gesprek genoeg vertrouwen in elkaar om verder te gaan dan wordt er een afspraak gemaakt voor de coachmomenten.

Ook vraag ik je kind welke personen als helper(s) mogen worden gevraagd. Dit kunnen naast de ouders (begeleiders) ook leerkrachten, opa’s en oma’s, vriendjes, vriendinnetjes of  anderen zijn. Het uitgangspunt is dat je kind zich veilig bij hen voelt. Deze mensen worden bij het proces betrokken als ze daar open voor staan. Op welke manier wordt bepaald door de wens en de ontwikkeling van het kind.    

Het kind is eigenaar van het proces. Dit betekend beslist niet dat iedereen maar doen moet wat je kind zegt! Eigenaar van het proces betekend hier: wij nemen de problemen en jou gekozen manier van werken serieus, sturen en ondersteunen jou, zo dat het proces een reële kans van slagen heeft. Wanneer het kind leert zijn problemen aan te kunnen door de talenten in te zetten verdwijnen blokkades en groeit het zelfvertrouwen. Je kind kan zich verder ontwikkelen.

Tijdens het eerste coachmoment, het talentgesprek, gaan we opzoek naar de verborgen talenten. Als deze zichtbaar zijn stel ik daarvoor een programma  op. Dit is afhankelijk van elk individu waardoor elk traject telkens weer anders is. Ook de duur van het traject is afhankelijk van de ontwikkeling van je kind. Wanneer je kind deze methode snel oppakt kunnen we misschien met 6 momenten ons doel bereikt hebben. Heeft je kind wat meer tijd nodig, dan maken we daar ruimte voor. Wanneer we een aantal talenten zichtbaar hebben gemaakt, kunnen we door deze te ontwikkelen (letterlijk) een ‘Potje veerkracht’ vullen waarin tastbare oplossingen zitten voor die momenten wanneer het even niet lukt.

Het coachen doe ik vooral op mijn woonadres. Ik werk bewust vanuit een huiselijke sfeer. Zo leert het kind dat je je talenten overal kunt inzetten en dat dat niet gebonden is aan een bepaalde omgeving of ruimte zoals school of op een bepaalde plek in huis.

 

Het hele proces wordt vastgelegd in een map en je kind is weer de eigenaar, hij draagt de verantwoording over deze map. Deze map wordt naar elk coachmoment mee genomen. Het kan zijn dat de map ook op school wordt gebruikt. (Uiteraard altijd in overleg met alle partijen en met respect voor privacy!)  Je kind draagt dan de verantwoording  om te zorgen dat de map op school komt. Verantwoording dragen voor je eigen spullen kan een onderdeel zijn van dit traject. Lukt het nog niet is dat geen probleem. Ook dit is te leren.

 

Hoe meer het proces van je kind zelf is, hoe gemakkelijker hij ermee omgaat. In de map worden de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen bij gehouden, het geeft ons inzicht en daarmee mogelijkheden om het kind positief te benaderen, te stimuleren en te ondersteunen wanneer er een terugval dreigt.

Halverwege het traject is er een tussenevaluatie, de datum hiervoor wordt  in het beginstadium direct afgesproken. Tijdens dit gesprek gaan we na of we op de goede weg zijn, er vorderingen zijn of dat de doelen bijgesteld moeten worden. Natuurlijk wordt je kind hierbij betrokken. Wanneer alle neuzen de goede kant op staan gaan we richting de eindstreep.

Het is ook mogelijk dat ik een keer op locatie kom. Dit om ook de begeleiding te coachen om de talenten van het kind zo in te zetten dat het tot leren en ontwikkelen komt.