Is het moeilijk om de dagen buiten de schooltijden een goede invulling te geven? Wordt er alleen maar tv gekeken of biedt de computer alleen maar vermaak?

Samen gaan we eerst ontdekken welke talenten je kind rijk is. Dat is en blijft uiteindelijk de basis waarvan uit Potje Veerkracht werkt! Met de talenten in het zicht ga ik samen met je kind en wellicht jezelf op zoek naar activiteiten die inspireren en je kind  op een andere manier aanspreken

In de eerste periode  gaan we de mogelijkheden ontdekken die de aangeboden activiteiten bieden. We onderzoeken of je kind er blij van wordt, misschien komt het zover dat hij of zij zelfs niet meer van stoppen weet en de tijd vergeet! De nieuwe ervaringen bespreken we tijdens de tussenevaluatie. De periode daarna  ontdekken we welke mogelijkheden er zijn om de nieuwe ervaringen / hobby veilig en vertrouwd op andere plekken, zoals in eigen huis, uit te voeren. Eventueel kan ik daar ook nog eens mee kijken.

Is er geen respect bij de kinderen onderling?

Elk mens bezit vele bekende en onbekende talenten, talenten die altijd inzetbaar zijn,  in welke situatie dan ook. Dus ook wanneer het respect ontbreekt.

Ik bied in mijn KinderTalentencoachpraktijk activiteiten aan die telkens een uitnodiging creëren om bewust te worden van elkaars mogelijkheden, gedrag, inzichten, handigheid en ……… vul het zelf maar in. Tijdens deze coachmomenten wordt een ieder bewust gemaakt van de omgang met en naar elkaar en reik ik gesprekstechnieken aan en leer ik je hoe je elkaar kan ondersteunen tijdens moeilijke situaties.

Is elke dag een chaos (tijdens de vakantie)?

Een vast dagritme kan helpen om de chaos het hoofd te bieden! Vanuit een vast dagritme weten de kinderen welke taak zij thuis hebben en wat er van hun verwacht wordt. Vanuit een vast ritme en structuur komt er inzicht;  wanneer vinden er gezamenlijke activiteiten plaats, wat zijn de (huis)regels, wanneer er tijd is om te spelen of te slapen enzovoort.

Na het ontdekken van ieder zijn talenten worden de mogelijkheden uitgewerkt en stel ik samen met jullie een dagritme op waarin ieder een plek in huis heeft, een moment van aandacht en tijd om even zichzelf op te zoeken. Tijdens deze coachperiode wordt iedereen die binnen deze structuur leeft geholpen om taken uit te voeren die passend zijn en helaas ook die minder passend zijn. Maar ja ….. ook minder leuke dingen moeten uitgevoerd worden. Doel is een structuur die voor een ieder naar draagkracht en behoefte wordt ingevuld.