Werk, scholing, licenties en certificaten.

Werkomgevingen: Peadologisch Instituut te Duivendrecht. School voor doven en slechthorende. Ondersteunend binnen de volledige organisatie van het primair onderwijs.

Binnen deze drie organisaties ondersteun ik leerlingen met lezen, rekenen, spelling, woordenschatvergroting en gedragsproblemen.

Scholing:

Windesheim, Zwolle: Remedial Teaching Taal1,

Windesheim, Zwolle: Remedial Teaching Rekenen aan de basis.

Blij met Mij Academie: Talentbouwers.

Blij met Mij Academie: Kindercoach.

Licenties en Certificaten:

Augeo Foundation: Werken met de meldcode 2019

F&L expertisecentrum: Taal In Blokjes.

Augeo Foundation: Sociale Veiligheid en wat je wilt weten over pesten.
 
Cedin Zorg en Onderwijs: Kindgesprekken, werken vanuit de leerlijnen rekenen, effectief spellingonderwijs, communicatie met ouders, gedrag, spelling,

Met Sprongen Vooruit (Rekenmethode), Leren in de Zandbak.

Berthold Gunster: training Omdenken.

Adiona: signalen van kindermishandeling.