Expertise van KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht meer dan de exacte vakken binnen het onderwijs.

Zoals ik eerder in een blog  geschreven heb heeft Potje Veerkracht zich ontwikkeld in eigentijdse problematiek. In de aankomende hoofdstukken worden deze expertises uitgebreid beschreven. Aangezien de onderwerpen zeer uitgebreid kunnen zijn, heb ik besloten om deze onderwerpen in hoofdstukken onder te verdelen. De expertises van mijn coachpraktijk liggen allemaal in het verlengde van de problematieken die o.a. in het primair onderwijs belemmerend zijn voor de leerprestaties van de leerlingen.

Wie dit leest en denkt ‘Alleen binnen het primair onderwijs? Mijn kind zit in het voorgezet onderwijs en heeft met de zelfde problemen te maken!   Is deze manier van ondersteunen  dan niet meer toegankelijk voor mijn kind?’ Stopt het coachtraject op het moment dat het kind schakelt van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs? Nee, natuurlijk  niet!  Natuurlijk is elk kind welkom bij KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht. Vaak raken kinderen tijdens hun schoolcarrière binnen het primair onderwijs (ernstige) schade op die vaak, ondanks de nieuwe situatie, meegenomen wordt naar de nieuwe school. Kinderen voelen vaak heel goed aan welk kind kwetsbaar is en wie niet. Daar wordt, vaak onbewust, gebruik van gemaakt. Zo blijft het kind b.v. slachtoffer van pestgedrag. Vooral wanneer er binnen de school geen of te weinig aandacht is voor het sociale leefklimaat. Mede omdat  de oorzaak vaak binnen het primair onderwijs is ontstaan zijn kinderen uit  het voortgezet onderwijs net zo welkom als kinderen uit het primair onderwijs.

Ouders en leerkracht doen er van alles aan om pestgedrag te voorkomen. Toch blijkt dat voor een aantal kinderen niet voldoende te zijn en blijven er slachtoffers en daders de sfeer binnen de groep bepalen. Voor niemand fijn! Misschien laten de daders met hun gedrag zien dat ze blij zijn met hun positie binnen de groep. Voor een groot gedeelte is dat diep in hun hart NIET zo. Dit gedrag komt ergens vandaan: thuis te weinig aandacht, handelen uit eigen onzekerheid, leerprestaties die niet naar de (te hoge) verwachting van de ouders en hun omgeving zijn, etc. Ik vraag me dan af: worden hun positieve kanten wel gezien en benoemd? Hun houding tegenover hun slachtoffers is zeker niet goed te praten maar het kan wel verklaarbaar zijn. Ook deze kinderen hebben recht op ondersteuning.

In de aankomende periode krijgt elk aspect rondom pesten de aandacht. Respect voor slachtoffers van pestgedrag, respect voor de daders.  Op welke manier kun je ermee om gaan als ouders, leerkrachten, sportleraren en clubleiders. Want helaas, pestgedrag komt niet alleen voor op scholen maar ook bij sportverenigingen en clubs. Gelukkig kunnen we kinderen ondersteunen zodat ze elkaars talenten leren ontdekken en deze leren waarderen.

Pestgedrag wat doe je eraan.

Wanneer er gepest wordt binnen de school of vereniging is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Om een goede indicatie te maken als leerkracht, clubleiding of coach is het goed om te weten wat de kenmerken zijn van pesten.

Kenmerken van pesten.

Er is verschil tussen pesten en plagen. Pestgedrag heeft altijd te  maken met een ongelijkwaardige machtsverhouding.

Er wordt gepest als er niet meer om gelachen kan worden.*Er wordt gepest als het ‘plagen’ elke dag opnieuw gebeurd.*Er wordt gepest als er gescholden, geschopt en geslagen wordt. Fysiek geweld.*Er wordt gepest als er een kind elke keer niet mee mag doen, telkens wordt buitengesloten.*Er wordt gepest als er gekleineerd wordt om leerprestaties, uiterlijk, woonomgeving, etc.*Er wordt gepest als het langdurig en structureel gebeurd.*Er wordt gepest als de dader(s) structureel grenzen over gaan.*Er wordt gepest als het de slachtoffer emotioneel pijn en verdriet wordt aangedaan.*Er wordt gepest als plagen door het slachtoffer als pesten ervaren wordt.*Er wordt gepest als het slachtoffer opgewacht wordt door de dader(s).

Ongewenst gedrag wordt ook gezien als pesten:*seksueel overschrijdend *agressie*discriminatie *intimidatie *negatieve en antisociale handelingen *schelden

Het is goed om als leerkracht, clubleiding, trainer of coach gestructureerd naar je groep te kijken en vooral ook te luisteren. Ook verandering van gedrag bij één van de groep kan een signaal zijn van pestgedrag. Sluit je ogen er niet voor.

 

 
Slachtoffers van pesten
 

Op het eerste gezicht lijkt pesten zo onschuldig. Als er eens een keer gepest wordt, is dat nou zo erg? Ja, dat is erg! Vaak gaat een incidenteel  pestmoment langzaam over naar een structureel pestklimaat. Dat heeft niet alleen directe gevolgen voor de ontwikkeling op dat moment maar ook op latere leeftijd ontwikkelen zich vaak grote problemen. Deze problemen staan bijna altijd in verbinding met het pestverleden.

Kinderen die slachtoffer van pesten zijn krijgen vaak op kort termijn problemen op school en met hun algemene ontwikkeling:de ontwikkeling van hun eigenwaarde wordt verstoord, worden bang, onzeker, angstig, hyperactief,  voelen schaamte en ze voelen zich schuldig.

Problemen op langer termijn: hun eigenwaarde blijft ernstig verstoord, krijgen gedachten over zelfmoord en kunnen deze gedachte zelfs uitvoeren!  Slachtoffers van pesten hebben vaak geen sociale contacten, zijn vaak niet instaat om hun opleiding af te rond waardoor het vinden van werk bijna onmogelijk wordt. Dus ze blijven in een sociale isolement leven.

Mijn praktijk is gericht op kinderen. Toch wil ik alle lezers erop wijzen dat er ook onder volwassenen ook regelmatig een pestcultuur aanwezig is. Ook volwassenen krijgen de zelfde grote problemen zoals hierboven beschreven is!