Blog

Blog

KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht.

November 2019 ben ik gestart met mijn KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht. Als je mij 5 jaar geleden had gevraagd of ik ooit een eigen praktijk zo starten, zou ik heel verbaasd hebben gekeken en het waarschijnlijk hebben ontkend.

Dat ik een praktijk begonnen ben heeft zijn oorsprong in herkenning. Al heel wat jaren werk ik op een basisschool in mijn omgeving. Daar voel ik mij thuis en gewaardeerd om mijn persoonlijkheid en talenten. Ik begeleidde naast leerproblemen al langer ook leerlingen die andere vormen van ondersteuning nodig hebben op het gebied van agressieregulatie, communicatie, zelfbeeld etc. Het inzicht kwam toen we samen de training Talentbouwers hebben gevolgd. Een feest van herkenning!  Dit is een methode die ik nog nooit had aangeleerd maar die gewoon ‘van mij is’!

Ik wil kinderen helpen om zichzelf te zijn, door hen zichzelf te láten zijn, en vanuit dit besef ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Iedereen heeft zijn eigen talenten en daarmee zijn eigen motivatie om dingen te doen zoals gedaan worden. Soms leidt dat niet tot een goed resultaat of rechtstreeks tot onaanvaardbaar gedrag maar is het fout om je talent te volgen? Vaak is het herkennen van de talenten achter ‘de problemen’ al voldoende om het goede initiatief tot een goed resultaat te laten komen.

In de volgende publicaties wil ik zo eens wat talenten toelichten die, als ze verkeerd worden begrepen, het beeld geven van moeilijke of zelfs onwillende kinderen.

Zoek gerust contact met me als je meer wilt weten of dat je je misschien zorgen maakt om je eigen kind, familie of vrienden terwijl hij juist barst van talent…

 

De basis van Potje Veerkracht.

Vorige maand heb ik geschreven dat iedereen zijn eigen talenten  heeft en daarmee zijn of haar eigen motivatie om de dingen te doen zoals ze gedaan worden.

Je kunt op verschillende manieren kijken naar talenten, vaak denken we aan dingen waar we goed in zijn. Denk maar eens als we iemand goed zien voetballen. Vaak zeggen we dan: “ Die heeft er echt talent voor!”  Daar hebben we dan vooral bewondering voor.

In mijn praktijk kijk ik op een andere manier naar de talenten. Het ontdekken van ieders talenten is altijd mijn basis. Ik kijk dan niet alleen naar waar ze goed in zijn maar vooral waar ze blij van worden. Vaak zijn de talenten waar je blij van wordt ook die waar je goed in bent. Denk weer even terug aan het voetballen. Waarom ben je goed in voetballen? Naast de fysieke aanleg is de  voetballer een zichtbare presteerder, bewuste beweger, groepsdier, grensverlegger en een doorzetter. Deze talenten maken hem of haar de voetballer zoals die is.  Iemand die heel goed kan voetballen maar niet het talent groepsdier heeft kan daarom voetballen bij een club toch niet leuk vinden.

Deze talenten gebruik je niet alleen bij het voetballen, je gebruikt ze ook wanneer je b.v. een straatfeest organiseert. Een kind gebruikt vaak zijn talenten ook in de pauze op het schoolplein. Omdat deze talenten zo van jou zijn, ervaren we ze niet als bijzonder. Toch zijn jouw talenten nou juist zo bijzonder dat ze jou uniek maken.

Wanneer je iets doet waarin je je talenten de ruimte geeft, vergeet je vaak de tijd, je kunt bijna niet meer stoppen, je wordt er vrolijk van, je geniet intens van waar je mee bezig bent, je vraagt je niet af wat andere ervan zeggen en je haalt veel energie uit deze momenten.

Werken vanuit je talenten levert je nieuwe energie op. Wanneer je werkt  vanuit je talenten worden je batterijen opgeladen. Deze energiebron versterkt je weerbaarheid en je veerkracht. Het is daarom ook belangrijk om je talenten te kennen.

Natuurlijk is het niet mogelijk om altijd je batterij opgeladen te hebben. Ieder mens wordt geconfronteerd met situaties die niet altijd even leuk zijn en je energie kosten. Op het moment dat je batterij te vaak te leeg is raak je uit je evenwicht. Je weerbaarheid en de veerkracht vermindert met alle gevolgen van dien. Het ontdekken van talenten helpt  om een potje veerkracht te vullen.

Een coachtraject bij Potje Veerkracht.

Natuurlijk zien we graag dat onze kinderen lekker in hun vel zitten. Ze presteren goed op school, hebben vriendjes en vriendinnetjes, slapen goed, eten goed en je kunt ze met een gerust hart mee uit eten of winkelen nemen.

Maar wat als je (een) kind(eren) hebt waar het niet allemaal zo fijn mee gaat?Je gaat je als ouder of leerkracht misschien afvragen: hoort dit nu gewoon bij het opgroeien van kinderen? Ben ik niet in staat om mijn kind te geven wat hij nodig heeft? Wat heeft mijn kind dan nodig? Misschien heb je hulp nodig, maar, wat gaan anderen er dan van zeggen?

Coachen vanuit de talenten van mijn cliënten is uiteraard een ontdekkingstocht voor mijn cliënt maar ook voor mij als coach. Na telefonisch of mailcontact vindt er eerst een opstap-gesprek plaats. Tijdens dit gesprek zijn uiteraard de ouders met hun kind aanwezig en andere betrokken personen. Dit kunnen leerkrachten zijn van school, trainers van een sportvereniging, familieleden etc.  Deze mensen vormen samen een kring van ondersteuners om het kind.

Samen kijken we naar de problematiek: *Wat is het gedrag dat het kind laat zien. *Wat maakt het dat dit kind dit gedrag laat zien? *Komt dit gedrag in elke situatie voor? *Wat heeft dit kind nodig? *Welk gebied moet de aandacht krijgen zodat het kind de gelegenheid krijgt om te veranderen en te groeien?

Natuurlijk zijn er mogelijk nog veel meer vragen die beantwoord moeten worden om een goed beeld te vormen. Om te voorkomen dat we uren met elkaar in gesprek zijn en om als coach toch een goed beeld te krijgen vraag ik aan de betrokkenen om een QuickScan in te vullen. Niet als basis om vermanende toespraken te houden, beslist niet! Ouders kennen een onvoorwaardelijke liefde voor hun kind, daar geloof ik in!

De QuickScans zijn bedoelt om goede keuzes te maken om het coachtraject waardevol te laten zijn. Als bijvoorbeeld de ouder-kind relatie verstoord is omdat moeder en kind lange tijd door ziekte gescheiden zijn geweest is het van groot belang dat de relatie hersteld wordt. We gaan dan zoeken naar talenten die moeder en kind beide bezitten en gaan hier mede een coachtraject ontwikkelen.

Als het kind erg onzeker is en het moeite heeft om naar leeftijd zelfstandig te handelen ontwikkelen we een coachtraject waarin het kind zijn eigen mogelijkheden ontdekt en zo zijn zelfvertrouwen opbouwt.

Wanneer er een communicatieprobleem tussen ouder en kind zichtbaar wordt, kunnen we tijdens het coachtraject activiteiten op nemen waarin de communicatie centraal staat.

Zo kunnen we bijvoorbeeld een wandeling maken met de ezels Tommy en Luuk. Ouder en kind lopen samen met één van de twee dieren. Om te wennen lopen we eerst keurig over de paden in het bos. Na een poosje gaan we van het pad af. Nu is het belangrijk dat ouder en kind samen overleggen hoe je met elkaar langs de struiken en bomen loopt en hoe je over boomstammen heen moet komen.

Zijn er problemen met de exacte vakken op school en heeft het kind geen idee waarom het leert?  Dan gaan we tijdens het coachtraject op ontdekkingsreis. Bij KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht kan er getimmerd, gebouwd, gesoldeerd, etc. worden. Daarnaast kunnen we ook werken met klei, stoffen en kralen. Alles werkend vanuit de talenten van het kind.  Wat we willen ontdekken moet gelezen, beschreven en  berekend worden. Zo wordt de vraag waarom je leert, beantwoord.

Als we ongeveer 5 coachmomenten verder zijn plannen we een tussenevaluatie. Na een eventueel vervolg werken we toe naar een eindevaluatie. Wanneer die plaats vindt hangt volledig af van de ontwikkeling van het kind. Zonder het door te hebben bepaalt het kind zelf zijn tempo. Na een week of zes na de eindevaluatie neem ik vanuit Potje Veerkracht contact op met de ouders en het kind. Gaat alles nog naar wens?   

Zo kan KinderTalentencoachpraktijk Potje veerkracht altijd weer het veerkracht ‘potje’ aanvullen.

Het kind is eigenaar van zijn proces.

Dit is de werkwijze van Potje veerkracht in één zin omschreven!

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom een kind zich niet goed en veilig ontwikkelt: Het leren op school lukt niet, er is sprake van overgewicht of een eetprobleem, er wordt gepest, ouder is weggevallen, gescheiden ouders  of bezig te scheiden, mantelzorg voor gezinsleden, etc etc. Daarnaast, niet te vergeten, kinderen die te maken hebben met geweld, huiselijk geweld of oorlogsgeweld bijvoorbeeld. Problemen die zich langzaam hebben ontwikkeld lossen niet zomaar als sneeuw voor de zon op en verdwijnen niet  wanneer volwassenen vinden dat het probleem nu maar eens opgelost moet  zijn.

Wij als ouders, opvoeders, leerkrachten, trainers en coaches zijn verplicht om het kind te volgen en te ondersteunen in zijn proces. Of dit nou lang of kort duurt.

Het kind is eigenaar van zijn proces en wij hebben dat gewoon te accepteren. Daarom werk ik niet met een uitgestippeld plan. Ik volg het kind en elk probleem dat zichtbaar wordt krijgt aandacht. Vandaar dat ik ook niet aan het begin van een traject aan kan geven hoelang dit traject gaat duren.

Na de intake,  het ‘Opstapgesprek’, nemen  we in de eerste sessie de Talentkaarten door. Op deze Talentkaarten staat een beschrijving van allerlei talenten in verschillende perspectieven. Wat voel je als je met je talent bezig bent, hoe ben je dan naar anderen toe?  Ook staat er op de kaart een tip om goed met dit talent om te gaan en ook wat je valkuil is. Deze informatie bespreken we samen. Ben je dit echt of toch eigenlijk (nog)niet. Heb je twijfels, geen probleem. Tijdens het coachtraject is er altijd ruimte om talentkaarten toe te voegen. Kopieën van de talentkaarten en andere werkbladen die tijdens het coachproject gemaakt worden bewaard in een mapje. Naast het zoeken  van de eerste talenten krijgt het kind ook de gelegenheid om posters uit te zoeken die hij vindt passen bij zijn persoonlijkheid, traject en problematiek. Dit is zijn persoonlijke keuze en altijd goed. Het kind moet er steun uit krijgen. Daar hebben wij als volwassenen niets mee te maken.

Met deze persoonlijke map kunnen we het proces goed volgen. Het helpt om in een periode van hopeloosheid terug te kunnen kijken van waar je gekomen bent en welke ontwikkeling er al zijn gemaakt. Aan de hand van deze informatie ontwikkel ik ideeën die weer bijdragen aan het ontwikkelingsproces van het kind. Tijdens het volgende coachmoment kiest het kind welk activiteit de rode draad wordt van het coachtraject.

Zo lopen wij samen een traject door met als stip op de horizon een goed gevuld Potje veerkracht waar het kind moed en inspiratie uit kan opdoen wanneer het  allemaal weer wat moeilijker is.

Ouderbetrokkenheid.

Potje Veerkracht kan niet zonder de betrokkenheid van de ouders of verzorgers. Ik wil benadrukken dat wanneer ik ouders schrijf ik daarmee ook verzorgers en verwanten bedoel.

Kinderen melden zich uiteraard niet zelf aan. Dat wordt altijd door de ouders gedaan. Vanaf dat moment zijn de ouders betrokken bij het coachtraject van hun kind. Het mailtje of telefoongesprek geeft aan dat er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van hun kind. Dat kan op allerlei gebied zijn: sociaal/emotioneel, pesten of gepest worden, faalangst, eetproblemen, gedragsproblemen, communicatieproblemen, het ontbreken van zelfvertrouwen of er wordt geen gezag geaccepteerd.

Als het eerste contact positief afgesloten wordt dan maken we een afspraak voor het Opstap gesprek. Dat is de eerste persoonlijke kennismaking met elkaar. Met elkaar bedoel ik dat mijn streven is dat alle betrokkenen bij dit gesprek aanwezig zijn. Dus ook, nee vooral, het kind waar het om gaat. Zijn er broertjes of zusjes bij betrokken, dan horen zij er ook bij. Het Opstapgesprek vindt plaats in de omgeving waar het probleem zich voordoet, dat kan thuis zijn, op school of bijvoorbeeld bij de sportvereniging.

Voordat we echt in gesprek gaan mag het kind zijn mapje uitzoeken dat het hele coachtraject mee gaat. In dit mapje zit o.a. een voorblad, woordpuzzel, een cirkel van helpenden  en een werkblad waar het kind op kan tekenen of schrijven waar het blij van wordt.

Tijdens het Opstapgesprek komt iedereen aan bod om zijn verhaal te vertellen. Van mijn kant vraag ik de betrokken volwassen om een QuickScan in te vullen. Ondertussen praten het kind en ik even over wat het kind allemaal al in het mapje heeft gedaan. Zo leert het kind mij een beetje kennen en andersom ook.Voor de ouders heb ik ook een mapje. Zij mogen helaas de kleur  niet kiezen want zij krijgen de zelfde kleur die hun kind heeft gekozen. In dit mapje zitten de standaard documenten.

Een onderdeel van het Opstapgesprek is dat er ruimte gemaakt wordt om flyers uit te zoeken. Deze flyers geven ondersteuning op de momenten waarop de situatie een vervelende wending krijgt. Tijdens het coachtraject is het mogelijk dat ook het mapje van de ouders verder gevuld gaat worden om de ouderbetrokkenheid te versterken.

Wanneer het coachtraject daadwerkelijk wordt opgestart worden de ouders regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan een coachmoment. Dat kan om verschillende redenen zijn: communicatie bevorderen, respect opbouwen tussen het kind en de ouder, ontdekken wat voor mogelijkheden en daadkracht het kind bezit.

Hoe het verder gaat verlopen is volledig afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en welke onderliggende problemen zich voordoen. Na elk coachmoment maak ik een verslag gemaakt dat doorgestuurd wordt naar alle relevante betrokkenen. Zo blijft iedereen op de hoogte van het proces wat het kind.

Na zo’n 5 coachmomenten vindt er een tussenevaluatie plaats. Natuurlijk is ook hier weer het streven dat alle betrokkenen erbij aanwezig zijn. We bekijken met elkaar hoe de vorderingen zijn op dit moment, voldoet het aan de verwachting die we met elkaar hebben, willen we met elkaar iets veranderen?  We staan met z’n allen als een kring om het kind heen en iedereen moet zich gehoord en gezien voelen. Dan krijgt het kind de steun die het nodig heeft.

Er komt een moment dat het coachtraject afgesloten kan worden. Ook dat doen we met alle betrokkenen tijdens de eindevaluatie. Dat is niet het einde van het contact tussen het gezin en Potje veerkracht. Na een aantal weken hebben we een belmoment. Gaat alles nog naar wens, zijn er nog vragen of heb je nog wat tips nodig. Wat het ook is spreek het uit

Ouderondersteuning door Potje Veerkracht.

Het is een hele stap om als ouders/verzorgers er voor te kiezen om contact te zoeken met een kindercoach. Een stap die niet altijd door familie en vrienden begrepen worden. Mensen om je heen kunnen negatief reageren met opmerkingen zoals: “Kun je je eigen kind niet aan?” of “Je moet ook veel strenger zijn!”, Deze mensen hebben soms gelijk. Nee, het lukt je niet maar je gaat wel op zoek naar iets wat wel gaat werken! Voordat de problemen nog groter wordt, zoek je een coach voor je kind of je gezin. Goed dat je dit overweegt.

Potje Veerkracht is er niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders/verzorgers die om het kind heen staan. Tijdens het Instap gesprek begint niet alleen het coachtraject voor het kind maar ook de ouders/ verzorgers kunnen tijdens het traject de ondersteuning  krijgen die ze nodig hebben. Elk kind mag tijdens het coachtraject een mapje uitzoeken waarin de werkbladen tijdens het coachtraject gemaakt worden. De ouders/verzorgers krijgen ook materialen mee waar ze mee aan het werk kunnen. Zoals flyers die steun kunnen geven  op momenten wanneer je het even niet zit zitten. Er zoveel voorbeelden te bedenken:  voor de zoveelste keer loopt de maaltijd op een drama uit, je kind komt weer huilend uit school thuis………. Toestanden, het kost  je allemaal zoveel energie, komt er nooit een eind aan dit probleem? Wees je ervan bewust:  geen coachtraject gaat vanaf het begin tot het eindpunt rechtstreeks goed. Het gaat altijd met hoogte– en dieptepunten gepaard.

Het vraagt veel van je als ouder/verzorger om  je kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft. Wanneer je echter in staat bent om ook jouw houding en reactie ten opzichte van het kind te veranderen  krijgt ook het kind meer mogelijkheden om te groeien. Ook dit kan in het coachtraject mee genomen worden. Tijdens een  coachmoment zonder je kind  gaan we opzoek naar de talenten die je als ouder/ verzorger kunt inzetten. Om te weten te komen wat er veranderen kan in je reactie en houding gaan we eerst kijken hoe je jezelf opstelt naar je kind. Wat gebeurt er en hoe gaan we er mee om? Als we dat inzichtelijk hebben gemaakt bepalen we de strategie.  Zeggen we op dit moment oké tegen het probleem en laten we het (voorlopig) rusten of  gaan we met het probleem  aan het werk?

Natuurlijk komt het ook voor dat je het als ouders niet met elkaar eens bent. Bespreek dat niet waar het kind bij is. Heb een beetje geduld. Je kind gaat op een gegeven moment naar bed of naar school, gebruik juist deze momenten van relatieve rust om de verschillen te bespreken.

Ik kan ga je helpen om deze gespreksmomenten goed in beeld te krijgen.

Samen sta je sterk. Neem dan de tijd voor elkaar, luister naar elkaar, geef elkaar tips en steun elkaar.

KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht biedt kwaliteit.

De kwaliteit van een organisatie zoals een coachpraktijk wordt vaak naar waarde geschat op basis van het prijskaartje. Het prijskaartje van Potje Veerkracht zou de indruk kunnen wekken dat de kwaliteit misschien te wensen overlaat. Het ontbreken van een goede  en regelmatige rapportage, weinig aandacht  voor een goed coachtraject, materialen en gereedschap die slecht zijn of niet functioneren, het achterwege laten van scholing ……… in tegendeel de kwaliteit van mijn coachpraktijk is hoog maar Potje Veerkracht is er voor iedereen!

Bij coachpraktijk Potje Veerkracht is dat niet aan de orde. Na elk coachmoment gaat er direct een kort verslag  naar alle betrokkenen. Vlak daarna volgt er een uitgebreid verslag. Zonder deze verslaglegging is het coachtraject niet compleet. De materialen die gebruikt worden zijn nieuw, uitnodigend en veelzijdig. Elk kind heeft de mogelijkheid om met zijn talenten zichzelf te ontwikkelen en een potje veerkracht te vullen. Samen gaan we de materialen bij elkaar zoeken waar het kind zich toe aangetrokken voelt. Dat kan karton en papier zijn, hout, klei, stof, papier-maché, techniek of ……….. Is het gewenste materiaal toevallig niet aanwezig dan wordt er voor gezorgd dat het er komt.Tijdens het coachmoment kan iedereen zijn eigen materiaal verzamelen. De coachruimte is ingericht met een aantal lades die gevuld zijn met allerlei materiaal om te gebruiken. Door mijn persoonlijke creativiteit kunnen alle ideeën uit gewerkt worden. Wat er tijdens een coachtraject ontwikkeld wordt heeft waarde en daar wordt  zorgvuldig mee omgegaan.

Naast het werken met ’levenloze’ materialen is er ook ruimte om met ‘levend materiaal’ te werken. De planten en de dieren uit de omgeving en tuin kunnen ingezet worden en ook de twee ezels Tommy en Luuk kunnen een onderdeel zijn van het coachtraject. Het inzetten van  dieren kan de communicatie ontwikkelen en stimuleren, het zelfvertrouwen van de coachee opbouwen en doorzettingsvermogen ontwikkelen.

Ook scholing heeft bij Potje Veerkracht een hoge prioriteit. Natuurlijk is goed luisteren en iedereen in zijn waarde laten een belangrijk aspect. Maar dat is lang niet voldoende. Werken vanuit een theoretisch kader is van groot belang.  Waar komt het probleem vandaan, wat kunnen de gevolgen zijn, met welke emoties krijgt het kind te maken, wat betekent dat voor zijn toekomst? Ondanks de vele coachtrajecten die er lopen blijft Potje Veerkracht zich ontwikkelen via scholing. De keuze van scholing wordt bepaald door de soorten van problematiek die zich binnen het vakgebied aanbieden. Daarnaast is er ook aandacht om ouders/verzorgers te ondersteunen. Wanneer het kind verandert is het ook belangrijk dat ouders mee veranderen. Sinds KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht geopend is, zijn er al verschillende cursussen en opleidingen gevolgd voor ouder en kind.

Potje veerkracht heeft respect voor de financiële draagkracht van iedere burger in deze maatschappij. De kwaliteit hangt niet af van het prijskaartje maar van de instelling van de coach. Iedere coachee en betrokkene zal respect , zorgvuldigheid, rust, en afwisseling in een dynamische omgeving ervaren bij KinderTalentencoachpraktijk Potje Veerkracht.

Waar KinderTalentencoachpraktijk Potje veerkracht in gespecialiseerd is.

Potje Veerkracht is constant in ontwikkeling. De keuze van scholing wordt steeds gebaseerd op de problematiek die kan voorkomen bij  kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Daarbij wordt er ook gekeken of er binnen deze doelgroep al veel ondersteuning gegeven wordt binnen het primair onderwijs.Zijn er al voldoende organisaties die hulp kunnen bieden (denk b.v. aan dyslexie of dyscalculie) of juist niet en ligt het probleem nog in een taboesfeer (pesten, een intense angst etc.)

Wat als een kind zich afvraagt  waarom hij moet leren lezen of rekenen?  Want als je goed naar het plaatje kijkt dan weet je toch ook hoe het werkt of wat je moet doen?  Waarom moet ik de tafels leren terwijl je ook gewoon kan tellen hoeveel wielen je moet verzamelen om 5 auto’s van Lego te maken? Potje veerkracht werkt met ontdekkaarten. Na het uitzoeken van de talenten worden er passende ontdekkaarten uitgezocht. Omdat de ontdekkaarten passen bij hun persoonlijke interesse worden ze gemotiveerd om aan het werk te gaan en de technieken die ze op school leren toe te passen. Zo ervaren kinderen hoe belangrijk het is dat je kunt  lezen. Juist omdat je informatie van het internet nodig hebt en  je moet berekenen hoeveel materiaal je moet verzamelen.  Om vragen goed te kunnen beantwoorden en om te ontdekken dat je spelling nodig hebt om een werkbeschrijving of een presentatie te maken.

Wat als een kind geconfronteerd wordt met huiselijk geweld en het positieve zelfbeeld volledig zoek  is? Door op zoek te gaan naar hun talenten ervaren ze dat ook zij nog waardevol zijn in hun sociale klimaat, dat ze ergens goed in zijn. Door het zichtbaar maken van hun talenten en daarbij het ontwikkelen van  mogelijkheden  kunnen ze een veilige sfeer voor hen zelf creëren wanneer ze dat nodig hebben. Vanuit deze kennis kan het kind een waardevol potje veerkracht vullen waar het op terug kan vallen wanneer het even niet zo goed gaat.

Wat als je als ouder het gedrag van je kind niet kunt begrijpen en je het gevoel krijgt dat je geen grip meer hebt op je thuissituatie? Door te ontdekken wat de talenten van je kind(eren) zijn en die van jou als ouder(s) ontstaat er de mogelijkheid om naar elkaar toe te groeien. Er wordt een wederzijds begrip en respect ontwikkeld door samen actief te worden en spontaan in gesprek te komen met elkaar. Zo kun je, door problemen om te denken, een positieve sfeer creëren waarin nieuwe mogelijkheden en kansen zichtbaar worden.

Wat als een kind structureel op school, sportclub of in de wijk gepest wordt? Het kind krijgt een gevoel dat ze geen recht heeft om op de wereld te zijn. Met als gevolg dat ze weinig of niet in staat is een sociale leefomgeving op te bouwen, niet uit huis komen behalve dan alleen als het echt nodig is en erger…. Voor deze kinderen kan  het letterlijk van levensbelang zijn dat ze gaan ervaren dat ook zij talenten bezitten die waardevol zijn. Het ontdekken van de talenten geeft een positieve kijk op hun persoonlijkheid. We gaan opzoek op welke manier de talenten ingezet kunnen worden naar een respectvol leven.

Wat als een kind oprecht met een angst leeft waardoor de ontwikkeling op school en thuis vertraagt of zelf volledig stagneert? Het besef dat ieder mens talenten bezit waarmee je je angst kunt overwinnen geeft nieuwe kansen om in ontwikkeling te gaan. Angsten worden overwonnen door hun innerlijke kracht in te zetten en daarop te leren vertrouwen.

Laten wij als opvoeders, begeleiders, trainers, coaches en leerkrachten goed naar de kinderen om ons heen kijken. Durf in actie te komen als je ziet dat een kind niet tot ontwikkeling komt. Doorbreek de taboe en zoek passende hulp.

Iedereen die wil kan de top bereiken.

De liefde van de ouders voor hun kinderen is ongekend groot. Als je deze zin hebt gelezen denk je misschien terug aan het moment dat je je eigen kind voor het eerst vast in je armen hebt gehouden. Of je probeert dit gevoel al te beleven omdat je je toekomst  al aan het verkennen bent. Elke ouder  of toekomstige ouder koestert deze momenten.

Ondanks alle liefde en genegenheid van de ouders gaat het toch nogal eens mis. Een  van de oorzaken  kan al vlak na de geboorte ontstaan.  Bijvoorbeeld wanneer het pasgeboren kind of de moeder intensieve medische zorg nodig heeft.  In dit stadium wordt er een hechte band ontwikkeld. Als er intensieve medische hulp nodig is voor één van beide kan  deze belangrijke fase in het leven van beide verloren gaan. Gelukkig volgen er in het leven van je kind meerdere periodes waarin de hechting tussen ouders en kind plaats vindt. Maar wat als er tijdens zo’n periode weer van alles mis gaat: het verliezen van je baan, financiële problemen, drank of andere verslavende middelen of andere problemen met een grote impact.

Wanneer dit soort situaties lang duren en uitzichtloos lijken te zijn ligt huiselijk geweld meer dan anders op de loer. Vooral ook als je het zelf als kind op één of andere manier is overkomen.

Je wilt het niet, maar het overkomt je. Je brand zo op dat je jezelf niet meer onder controle hebt. Uit frustratie en onmacht kun je je niet meer beheersen. Met deuren slaan, je kind uitschelden wanneer het om een bekertje drinken vraagt of dat je niet meer uit bed komt om voor je kind het ontbijt te verzorgen. Je bent als ouder zo moe, je schaamt je om de situatie, het is allemaal zo uitzichtloos ………

Situaties zoals hierboven beschreven staan brengen grote schade toe aan alle betrokkenen. Niet alleen aan de kind(eren) maar ook aan de ouders. Het contact, het begrijpen van elkaars gevoelens gaat verloren.

Gelukkig kunnen er wat aan doen! Niet alles is verloren! We kunnen aan het werk!

Met respect voor alle betrokkenen kan de schade vaak hersteld worden en de band weer op gebouwd worden. Houd moed!

Tijdens het Opstapgesprek is er een moment waar deze periode een plek krijgt. Er hoeft geen moeilijk gesprek gevoerd te worden. Daarna gaan we gezamenlijk aan het werk.

Opzoek naar de kracht van elke persoon vanuit talenten ontwikkelen we een traject waarin contact, respect en begrip ruimte krijgen om te groeien. Dat gaat niet vanzelf. Er is veel rust, geduld en tijd voor nodig. Het is ook belangrijk dat er rekening gehouden moet worden met een terugval van één of meerdere personen. Zo’n traject is nooit een rechte lijn naar de top! Helaas niet.

Ik sluit dit stukje af met de overtuiging dat iedereen die wil zijn top kan bereiken.

Margot Grobbe

Ik ben een positieve talentencoach die met een energievolle actieve houding naar de mensen en de wereld om me heen kijk. 

Pagina's