Angst

Angst:
het zal je maar gebeuren!

Angst komt voor bij volwassenen maar ook bij kinderen!

 

Angst moet niet onderschat worden. Zoek hulp wanneer je kind een (extreme) angst aan het ontwikkelen is.  In mijn KinderTalentencoachpraktijk gaan we op zoek naar de natuurlijke talenten. Wanneer (een aantal van) deze talenten gevonden zijn gaan we daarmee aan het werk, stapje voor stapje.

De coachee bepaald het tempo van het traject. Samen met de vertrouwenspersoon gaat je kind de angst leren beheersen.

Hier schrijf ik bewust niet van: overwinnen. Angst leer je beheersen, het kan altijd onverwachts weer terug komen. Schrik daar niet van! Op het moment dat de angst lijkt terug te keren, open je je eerder gemaakte Potje Veerkracht en zoek je de steun die je nodig hebt.

Lukt dat niet? Geen probleem. Een belletje of een berichtje naar mij en je bent welkom!

Het is niet gemakkelijk om bij een kind een angst(stoornis) te herkennen. Kinderen met een (extreme) angst zitten lang niet altijd stilletjes op hun stoel voor zich uit te staren. Zij hebben, net als alle kinderen, plezier. Maar opeens …. slaat het om, verdwijnt het plezier en worden ze somber.

Omdat het zo lastig is om een angst(stoornis) te herkennen staan hieronder de meest voorkomende  symptomen beschreven.

*Er ontwikkeld  zich wellicht een negatief zelfbeeld, piekergedrag, onzekerheid,  je kind trekt zich terug en heeft weinig zelfvertrouwen.

*Het denkpatroon van je kind is ontregeld, ze zijn vaak gemakkelijk van hun stuk te brengen. Dit wordt dan vaak gecompenseerd met een stoere en zelfstandige houding. Dit kan lijden tot leer- en gedragsproblemen.

*Is je kind overdreven bezorgd of angstig over allerlei dingen zoals verkeersongelukken, ziektes, buitengesloten worden op school of bij andere sociale activiteiten? Heeft je kind  concentratieproblemen, wil je kind telkens weer gerust gesteld worden? 

*Vind je kind het opvallend moeilijk om alleen gelaten te worden, wil het niet slapen als je als ouder niet in de buurt bent, krijgt je kind lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of  een paniekaanval als het voor een langere tijd weg gaat zoals een schoolkamp?

*Durft je kind niet mee te doen aan de gymles of een dansje, roept je kind regelmatig: “Dat leer ik nooit, daar hoef ik niet aan te beginnen.” of  “Dat is veel te moeilijk!” Blokkeert je kind volledig tijdens een toets of examen, spijbelt het regelmatig?

*Vindt je kind het extreem spannend wanneer het een spreekbeurt heeft, durft het zich niet te mengen in een gesprek, vermijdt het grote groepen, heeft het last van driftbuien extreem veel emotionele spanningen, lichamelijke klachten of is het depressief voordat het naar school moet of wil het niet naar school en naar andere sociale ontmoetingen?

Herkenning bij je kind of misschien bij jezelf?

Twijfel niet langer en neem contact op!

Margot Grobbe

Ik ben een positieve talentencoach die met een energievolle actieve houding naar de mensen en de wereld om me heen kijk. 

Pagina's

Geinteresseerd in een kennismaking?